مراجع مرتبط با آموزش مدار های الکتریکی ۱‎

آموزش ریاضیات ۱ دانشگاهی (آموزش مروری)

دانلود رایگان فیلم آموزشی انواع داده در متلب (به زبان فارسی)