الگوریتم های پرکاربرد یادگیری ماشین — به همراه منابع یادگیری

الگوریتم های پرکاربرد یادگیری ماشین — به همراه منابع یادگیری

یادگیری ماشین چیست؟ — به زبان ساده

آموزش هوش مصنوعی

سخنرانی تد (Ted): ما می توانیم از باکتری برای تشخیص سرطان (و شاید درمان آن) استفاده کنیم + لینک دانلود

سخنرانی تد (Ted): وقتی کامپیوترها باهوش تر از ما شوند، چه خواهد شد؟ + لینک دانلود

سخنرانی تد (Ted): دلیل اصلی وجود مغز + لینک دانلود

مراجع مرتبط با هوش مصنوعی

گنجینه آموزش های مهندسی برق – قدرت