چهارمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT2012) — دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

هشتمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران – دانشگاه فردوسی مشهد – شهریور ۱۳۹۰

دانلود رایگان کتاب آموزشی فارسی راهنمای امنیت فناوری اطلاعات

دانلود رایگان فایل آموزشی فارسی راههای نفوذ در شبکه های کامپیوتری

دانلود رایگان فایل آموزش فارسی رمزنگاری اطلاعات

ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران – دانشگاه اصفهان – مهر ماه ۱۳۸۸