سخنرانی تد (Ted): چه چیز مغز انسان ویژه است؟ + لینک دانلود

دانلود رایگان آموزش انتقال حرارت هدایتی CFD و کنترل انتقال حرارت بوسیله فین

مراجع مرتبط با آموزش انتقال حرارت

آموزش ترمودینامیک 1

آموزش ترمودینامیک ۱

آموزش انتقال حرارت