معرفی مراجع و منابع مرتبط با تحیل داده های معدنی با استفاده از نرم افزار Minitab

ارائه ۲۶ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی عمران و نقشه برداری تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش تحلیل داده های معدنی با استفاده از نرم افزار Minitab

فرادرس آموزش نرم افزار راک ورکز یا RockWorks