معرفی کتاب: کاربردهای عملی محاسبات تکاملی در مهندسی مالی

دانلود رایگان تولباکس برنامه ریزی ژنتیک – Genetic Programming Toolbox

دانلود یک پایان نامه در مورد برنامه ریزی ژنتیک از دانشگاه MIT