حل مسئله بهینه سازی انتخاب فعالیت — راهنمای کاربردی

برنامه محاسبه بیشینه سود با خرید و فروش سهام -- راهنمای کاربردی

برنامه محاسبه بیشینه سود با خرید و فروش سهام — راهنمای کاربردی

دانلود رایگان آموزش انتقال حرارت هدایتی CFD و کنترل انتقال حرارت بوسیله فین

گنجینه آموزش های مهندسی کامپیوتر و نرم افزار

مراجع مرتبط با آموزش انتقال حرارت

آموزش شبیه سازی مدارات الکتریکی به کمک OrCad

آموزش نرم افزار Comsol Multiphysics برای تحلیل مسائل مکانیک سیالات و جامدات

مراجع مطالعاتی و منابع آموزشی تطابق ویژگی در تصاویر دیجیتال با استفاده از ویژگی های محلی