ارائه ۷۲ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات تا شهریور ماه سال ۹۴

فرادرس آموزش خوشه بندی با استفاده از الگوریتم های تکاملی و فراابتکاری

بهینه سازی ازدحام ذرات

گنجینه فرادرس های بهینه سازی هوشمند — سه ستاره

گنجینه فرادرس های بهینه سازی هوشمند — دو ستاره

گنجینه فرادرس های بهینه سازی هوشمند — یک ستاره

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه بهینه سازی ازدحام ذرات

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه بهینه سازی ازدحام ذرات یا PSO