فیلم آموزشی پیاده سازی ترکیب الگوریتم ژنتیک و PSO در متلب (به زبان فارسی)

مجموعه ۱۰ فیلم آموزشی از نشست های اولین دوره وبینار محاسبات تکاملی (به زبان فارسی)

دانلود کد الگوریتم ژنتیک ترکیب شده با الگوریتم PSO