آموزش های فرادرس در زمینه الگوریتم های فرا ابتکاری و بهینه سازی هوشمند

فیلم آموزشی جامع بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی یا BBO در متلب (به فارسی)