روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات با استفاده از ترکیب الگوریتم کشورهای استعماری و k-means – پایان نامه

دومین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون – دانشگاه شیراز، دی ماه ۱۳۹۰