دومین دوره حرفه ای الگوریتم فرا ابتکاری و پیاده سازی آن در متلب

برگزاری بیش از ۲۵۰ ساعت دوره تخصصی کاربردی، عملی، نرم افزاری و برنامه نویسی