دعوت به همکاری و استخدام در فرادرس

آموزش شبکه عصبی GMDH و طبقه بندی و بازشناسی الگو با شبکه های عصبی LVQ منتشر شدند!

آموزش های فرادرسی مرتبط با مهندسی برق‎

نگارش متون آکادمیک در Latex – آموزش و دانلود توزیع های شناخته شده‎

برگزاری بیش از ۲۵۰ ساعت دوره تخصصی کاربردی، عملی، نرم افزاری و برنامه نویسی

آموزش بررسی پاسخ ورودی پله در شناسایی فرآیندهای صنعتی