دانلود اسلاید ارائه پاورپوینت تحلیل پوششی داده ها یا DEA به همراه پیاده سازی عملی در متلب

مراجع مرتبط با تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی‎)

آموزش تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی)

آموزش تحلیل پوششی داده ها یا DEA به همراه پیاده سازی عملی در متلب

فیلم آموزش عملی برنامه ریزی خطی در متلب — به همراه حل مسأله حمل و نقل (به فارسی)