آموزش پایگاه داده ها

سخنرانی تد (Ted): ریاضیات شگفت آور شهرها و شرکت ها + لینک دانلود

مراجع مرتبط با آموزش پایگاه داده ها‎

آموزش ریاضیات ۱ دانشگاهی (آموزش مروری)