کد C برای نمایش Hostname

کد C برای نمایش Hostname و آدرس IP — به زبان ساده

برنامه ++C برای خاموش کردن کامپیوتر

برنامه ++C برای خاموش کردن کامپیوتر — به زبان ساده

دانلود رایگان فایل آموزشی فارسی ارتباط سریال میکرو و کامپیوتر در VB و VC

دانلود رایگان کتاب فارسی برنامه نویسی پیشرفته C