سخنرانی تد (Ted): وقتی کامپیوترها باهوش تر از ما شوند، چه خواهد شد؟ + لینک دانلود

آموزش مقدمات و اصول ساخت ربات ها

آموزش سیستم های خبره