مراجع مرتبط با آموزش شبیه سازی سیستم های قدرت با PowerWorld Simulator

آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب

مراجع مرتبط با آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب‎

گنجینه آموزش های مهندسی برق – قدرت

آموزش های فرادرس در زمینه مهندسی برق

آموزش آنالیز پایداری و کنترل سیستم های قدرت با جعبه ابزارهای متلب

دوره های آموزشی متلب سایت — ویژه بهمن و اسفند ۱۳۹۱

تجدید ساختار در صنعت برق — بخش یکم: تاریخچه و انگیزه ها