سخنرانی تد (Ted): ریاضیات شگفت آور شهرها و شرکت ها + لینک دانلود

آموزش ریاضیات ۱ دانشگاهی (آموزش مروری)