هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه تبریز، آبان ماه ۱۳۹۰

دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

همکاری در دومین دوره وبینار محاسبات تکاملی و هوش ازدحامی