سخنرانی تد (Ted): دلیل اصلی وجود مغز + لینک دانلود

سیستم های کنترل خطی

آموزش سیستم های کنترل بهینه

مجموعه فرادرس های ضبط شده کارگاه تخصصی مدل سازی و شبیه سازی با سیمیولینک

فرادرس طراحی انواع کنترل کننده خطی برای کنترل موتور DC در سیمیولینک