گنجینه آموزش های مهندسی عمران

گنجینه آموزش های مهندسی برق – قدرت

گنجینه آموزش های GAMS

مراجع مرتبط با تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی‎)

دانلود رایگان آموزش مدل سازی و تحلیل مکانیک شکست با نرم افزار ABAQUS

دانلود رایگان آموزش تحلیل انتقال حرارت در ورق با نرم افزار ABAQUS

دانلود رایگان آموزش مدلسازی یک تیر فولادی و تحلیل ارتعاشات با نرم افزار ABAQUS

دانلود رایگان آموزش حل مساله حمل و نقل در نرم افزار گمز (GAMS)