آموزش روش های عددی کامپیوتری در مهندسی

فرادرس آموزشی شبیه سازی حرکت یک پرتابه در متلب

بسته طلایی فیلم های آموزشی متلب برای علوم و مهندسی (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی انتگرال گیری و مشتق گیری عددی در متلب (به زبان فارسی)