گنجینه آموزش های مهندسی عمران

گنجینه آموزش های تزریق پلاستیک، پرس و حجم دهی فلزات

مراجع مرتبط با آموزش تحلیل فرآیندهای شکل دهی حجمی فلزات و آموزش نرم افزار DEFORM‎

آموزش تحلیل فرآیندهای شکل دهی حجمی فلزات و آموزش نرم افزار DEFORM

ارائه ۱۳۰ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی مکانیک تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش تحلیل فرآیند تزریق پلاستیک به کمک نرم افزار MoldFlow

دانلود رایگان مقالات نشریه علمی-پژوهشی مهندسی متالورژی و مواد — فهرست اصلی

دانلود رایگان مقالات نشریه علمی-پژوهشی مواد پرانرژی — فهرست اصلی