دانلود رایگان آموزش انتقال حرارت هدایتی CFD و کنترل انتقال حرارت بوسیله فین

گنجینه آموزش های مهندسی عمران

گنجینه آموزش های تزریق پلاستیک، پرس و حجم دهی فلزات

مراجع مرتبط با آموزش انتقال حرارت

ارائه ۱۳۰ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی مکانیک تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش انتقال حرارت

آموزش تحلیل فرآیند تزریق پلاستیک به کمک نرم افزار MoldFlow