مراجع مرتبط با آموزش شبیه سازی سیستم های قدرت با PowerWorld Simulator

گنجینه آموزش های مهندسی برق – قدرت

فرادرس آموزش تحلیل پخش بار در نرم افزار ETAP