فهمیده‌ایم که تولید علم هم مهم است – بازنشر مصاحبه ای از زنده یاد دکتر لوکس چهره ماندگار مهندسی کشور