سیستم های کنترل غیر خطی

معرفی مجموعه دوره های آموزشی در حال برنامه ریزی

فهمیده‌ایم که تولید علم هم مهم است – بازنشر مصاحبه ای از زنده یاد دکتر لوکس چهره ماندگار مهندسی کشور