دانلود رایگان فیلم ضبط شده کارگاه آموزشی طراحی و پیاده سازی سیستم های فازی در متلب

دانلود رایگان فیلم ضبط شده کارگاه آموزشی مروری بر روش های بهینه سازی هوشمند

کارگاه های آموزشی متلب سایت در پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور

دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق – دانشگاه آزاد تبریز – مرداد ‌ماه ۱۳۸۸