مراجع مرتبط با آموزش نرم افزار کتیا‎

آموزش نرم افزار مدلسازی میمیکس

گنجینه آموزش های طراحی مکانیکی

ارائه ۱۳۰ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی مکانیک تا شهریور ماه سال ۹۴

گنجینه فرادرس های طراحی کاربردی و سه بعدی در مکانیک

فرادرس فضای اسمبلی در نرم افزار سالیدورکز

فیلم آموزشی حل تمرین‌های بخش Part در نرم افزار سالیدورکز

فرادرس مدیریت صحنه و نمایش در نرم افزار سالیدورکز