آموزش نرم افزار مدلسازی میمیکس

آموزش نرم افزار مدلسازی میمیکس

در سال های اخیر محققان و مهندسان در زمینه مهندسی پزشکی تمایل زیادی به استفاده از مدل های طراحی شده بر پایه تصاویر پزشکی برای انجام محاسبات و آنالیزهای بیومکانیکی پیدا کرده اند. از این رو Subject-Specific Image Based Modeling تبدیل به یکی از زیر شاخه های مهم علم بیومکانیک شده است. فرآیند آنالیز بیومکانیکی شامل بخش بندی تصاویر پزشکی (Segmentation)، آماده سازی و مش بندی سطح و حجم هندسه مورد آنالیز (Surface and Volume Meshing) و درنهایت انجام محاسبات و آنالیزهای بیومکانیکی می باشد. این دوره آموزشی به هدف پوشش دادن مرحله اول و دوم با استفاده از نرم افزار میمیکس (Mimics Innovation Suite – Research v.17) طراحی شده است. هدف از این دوره آموزشی ایجاد توانایی های مورد نیاز اولیه برای مهندسان، محققان و دانشجویان رشته های بیومکانیک و ارتوپدی برای بازسازی کردن مدل های سه بعدی توسط نرم افزار میمیکس به منظور انجام محاسبات المان محدود و یا مدل سازی جراحی های پزشکی می باشد.

آموزش نرم افزار مدلسازی میمیکس

در سال های اخیر محققان و مهندسان در زمینه مهندسی پزشکی تمایل زیادی به استفاده از مدل های طراحی شده بر پایه تصاویر پزشکی برای انجام محاسبات و آنالیزهای بیومکانیکی پیدا کرده اند. از این رو Subject-Specific Image Based Modeling تبدیل به یکی از زیر شاخه های مهم علم بیومکانیک شده است. فرآیند آنالیز بیومکانیکی شامل بخش بندی تصاویر پزشکی (Segmentation)، آماده سازی و مش بندی سطح و حجم هندسه مورد آنالیز (Surface and Volume Meshing) و درنهایت انجام محاسبات و آنالیزهای بیومکانیکی می باشد. این دوره آموزشی به هدف پوشش دادن مرحله اول و دوم با استفاده از نرم افزار میمیکس (Mimics Innovation Suite – Research v.17) طراحی شده است. هدف از این دوره آموزشی ایجاد توانایی های مورد نیاز اولیه برای مهندسان، محققان و دانشجویان رشته های بیومکانیک و ارتوپدی برای بازسازی کردن مدل های سه بعدی توسط نرم افزار میمیکس به منظور انجام محاسبات المان محدود و یا مدل سازی جراحی های پزشکی می باشد.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش نرم افزار مدلسازی میمیکس به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: مقدمه، اهداف، مباحث پایه ای
  • از عکس های پزشکی تا مدل بیومکانیکی From Medical Image to FEM
  • ساختار و پسوندهای فایل های مختلف
  • بخش Segmentation 
  • مش بندی سطح Meshing Surface 
  • مش بندی حجم Meshing Volume 
  • ویژگی های مواد Material Properties
  • آماده سازی مدل برای آنالیز توسط نرم افزارهای واسط ( CAD)
  • آماده سازی نهایی مدل برای آنالیز
 • درس دوم: امکانات و ابزارهای نرم افزار Mimics
  • ابزار بزرگنمایی و ناوبری Zooming and Panning
  • ابزارهای اندازه گیری Measurement Tools
  • ابزارهای مدیریت پروژه Project Management Tools 
  • دیگر ابزارها
 • درس سوم: بخش بندی کردن تصاویر پزشکی Segmentation
  • Thresholding Tools
  • Region Growing Tools
  • Morphology Operations
  • Boolean Operations
  • Cavity Fill
  • Edit Mask
   • Multiple Slice Edit
   • Edit Mask in 3D
   • Smooth Mask
   • Crop Mask
  • Calculate 3D
  • Export to other software
  • Capture Movie
 • درس چهارم: منوها و ابزارهای کاربردی ۳-Matics
  • View Toolbar
  • Align Toolbar
  • Fix Toolbar
  • Surface Toolbar
  • Measure Toolbar
  • Analyse Toolbal
  • Design Toolbar
  • Finish Toolbar
  • Remesh Toolbar
 • درس پنجم: پروژه های عملی مدل سازی
  • مدل سازی استخوان ران
  • مدل سازی مفصل زانو به همراه پروتز مفصل

 

مفید برای رشته های

 • مهندسی پزشکی
 • مهندسی مکانیک -بیومکانیک
 • مهندسی ورزش
 • ارتوپدی – بیومکانیک

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش نرم افزار مدلسازی میمیکس به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *