x عدم نمایش
Faradars Discount
آخرین ساعات ۴۰٪ تخفیف طرح تخفیف زمستانه کد تخفیف: winter98 .
Faradars Discount
فرصت باقیمانده

مراجع مرتبط با آموزش معماری کامپیوتر با رویکرد حل مساله‎

آموزش نرم افزار مدلسازی میمیکس

گنجینه آموزش های مهندسی عمران

آموزش نرم افزار IBM SPSS Modeler و حل مثال های کاربردی داده کاوی

ارائه ۲۶ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی عمران و نقشه برداری تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش نرم‌افزار eCognition