ارائه ۷۲ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات تا شهریور ماه سال ۹۴

فرادرس آموزش خوشه بندی با استفاده از الگوریتم های تکاملی و فراابتکاری

گنجینه فرادرس های بهینه سازی هوشمند — سه ستاره

گنجینه فرادرس های بهینه سازی هوشمند — دو ستاره

گنجینه فرادرس های بهینه سازی هوشمند — یک ستاره

فیلم آموزشی نسخه های اصلاح شده الگوریتم جهش قورباغه (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی نسخه های اصلاح شده الگوریتم جهش قورباغه (به زبان فارسی)

معرفی کتاب: الگوریتم های فرا ابتکاری — مبانی نظری و پیاده سازی در متلب

بسته طلایی فیلم های آموزشی مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات (به زبان فارسی)