فرادرس طراحی فیدبک حالت بهینه برای سیستم های غیر خطی با الگوریتم های تکاملی

فرادرس بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند