ارائه ۷۳ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی کنترل و سیستم تا شهریور ماه سال ۹۴

ارائه ۹۴ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی برق تا شهریور ماه سال ۹۴

گنجینه فرادرس های آموزش الکترونیک دیجیتال و سیستم های برنامه پذیر

روش های برنامه ریزی نرم افزاری PLCها

​فیلم آموزشی اتصالات ورودی و خروجی به PLC ها

مجموعه فرادرس های آشنایی با PLCهای ساخت شرکت های Omron و Keyence

فیلم آموزشی آشنایی با PLC های ساخت شرکت های Omron و Keyence