آموزش شبکه عصبی GMDH در متلب

فیلم آموزشی حل چند مسأله کاربردی و واقعی در داده کاوی (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی جامع رگرسیون یا Regression (به زبان فارسی)