آموزش بهینه سازی کنترل کننده های فازی با الگوریتم ژنتیک

مجموعه فرادرس های ضبط شده کارگاه تخصصی مدل سازی و شبیه سازی با سیمیولینک

فرادرس طراحی انواع کنترل کننده خطی برای کنترل موتور DC در سیمیولینک

آموزش های فرادرس در زمینه مهندسی برق

بسته طلایی فیلم های آموزشی کاربرد متلب در مهندسی کنترل (به فارسی)

فیلم آموزشی ابزارها و روش های حوزه زمان و فرکانس برای کنترل خطی در متلب (به فارسی)