ارائه ۷۳ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی کنترل و سیستم تا شهریور ماه سال ۹۴

دانلود فایل پاورپوینت مرتبط با فرادرس مجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ای

مجموعه فرادرس های شبیه سازی پیشامدهای گسسته به کمک نرم افزار Arena

مجموعه فرادرس های زیست شناسی سامانه ای