سومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستمهای درایو