آموزش طراحی و شبیه‌سازی مدارات منطقی و سیستم‌های دیجیتال با ModelSim

ارائه ۹۴ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی برق تا شهریور ماه سال ۹۴

گنجینه فرادرس های آموزش الکترونیک دیجیتال و سیستم های برنامه پذیر

آموزش های فرادرس در زمینه مهندسی برق

مجموعه فیلم های آموزشی طراحی دیجیتال با استفاده از وریلوگ یا Verilog