دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه بهینه سازی(سری اول)

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه بهینه سازی(سری اول)

در ادامه پایان نامه هایی در زمینه بهینه سازی (Optimization) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از پایان نامه ها از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه بهینه سازی(سری اول)

در ادامه پایان نامه هایی در زمینه بهینه سازی (Optimization) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از پایان نامه ها از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

 معرفی آموزش های فرادرس

عنوان اصلی پایان نامه Automatic Design of Evolutionary Algorithms for Multi-Objective Combinatorial Optimization
طراحی خودکاری از الگوریتم های تکاملی برای بهینه سازی ترکیبی چند هدفه
سال انتشار 2014
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Combining Two Search Paradigms for Multi-objective Optimization: Two-Phase and Pareto Local Search
ترکیب دو پارادایم جستجو برای بهینه سازی چند هدفه: دو فاز و جستجوی محلی پارتو
سال انتشار 2012
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Continuous optimization algorithms for tuning real and integer parameters of swarm intelligence algorithms
الگوریتم های بهینه سازی مستمر برای تنظیم پارامترهای واقعی صحیح از الگوریتم های هوش ازدحامی
سال انتشار 2011
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Estimation-based Local Search for Stochastic Combinatorial Optimization
جستجوی محلی برآورد محور برای بهینه سازی تصادفی ترکیبی
سال انتشار 2007
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Exploratory Analysis of Stochastic Local Search Algorithms in Biobjective Optimization
تحلیل مقدماتی الگوریتم های جستجوی محلی تصادفی در بهینه سازی دو هدفه
سال انتشار 2009
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Large Neighbourhood Search Algorithms for the Founder Sequences Reconstruction Problem
الگوریتمهای جستجوی ناحیه ای بزرگ برای مسئله بازسازی توالی های موسس
سال انتشار 2010
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه MADSF-Race: Mesh Adaptive Direct Search meets F-Race
MADSF-Race: جستجوی مستقیم تطبیقی مش مطابق با F-Race
سال انتشار 2010
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Modern Continuous Optimization Algorithms for Tuning Real and Integer Algorithm Parameters
الگوریتم های بهینه سازی مستمر مدرن برای تنظیم واقعی و صحیح پارامترهای الگوریتم
سال انتشار 2010
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *