حل مسئله بهینه سازی انتخاب فعالیت — راهنمای کاربردی

برنامه محاسبه بیشینه سود با خرید و فروش سهام -- راهنمای کاربردی

برنامه محاسبه بیشینه سود با خرید و فروش سهام — راهنمای کاربردی

گنجینه آموزش های مهندسی برق – قدرت

گنجینه آموزش های GAMS

آموزش طراحی آزمایش و بهینه سازی

آموزش نرم افزار Comsol Multiphysics برای تحلیل مسائل مکانیک سیالات و جامدات

معرفی مراجع مرتبط با «ارتباط نرم افزارهای GAMS و MATLAB»

آموزش ارتباط نرم افزارهای GAMS و MATLAB