دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — فهرست اصلی

منطق فازی (Fuzzy Logic) اولین بار در پی تنظیم نظریه مجموعه‌های فازی به وسیله پروفسور لطفی زاده (۱۹۶۵ میلادی) در صحنه محاسبات نو ظاهر شد. در واقع منطق فازی از منطق ارزش‌های «صفر و یک» نرم‌افزارهای کلاسیک فراتر رفته و درگاهی جدید برای دنیای علوم نرم‌افزاری و رایانه‌ها می‌گشاید، زیرا فضای شناور و نامحدود بین اعداد صفر و یک را نیز در منطق و استدلال‌های خود به کار می‌گیرد. در ادامه مقالات علمی انتشارات بین المللی اشپرینگر (Springer) در زمینه منطق فازی (Fuzzy Logic) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

منطق فازی (Fuzzy Logic) اولین بار در پی تنظیم نظریه مجموعه‌های فازی به وسیله پروفسور لطفی زاده (۱۹۶۵ میلادی) در صحنه محاسبات نو ظاهر شد. در واقع منطق فازی از منطق ارزش‌های «صفر و یک» نرم‌افزارهای کلاسیک فراتر رفته و درگاهی جدید برای دنیای علوم نرم‌افزاری و رایانه‌ها می‌گشاید، زیرا فضای شناور و نامحدود بین اعداد صفر و یک را نیز در منطق و استدلال‌های خود به کار می‌گیرد. در ادامه مقالات علمی انتشارات بین المللی اشپرینگر (Springer) در زمینه منطق فازی (Fuzzy Logic) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

این مجموعه در قالب چندین نوشته مجزا منتشر شده است که فهرست آن ها، در ادامه آمده است:

ردیف عنوان لینک
۱ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش یکم لینک (+)
۲ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش دوم لینک (+)
۳ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش سوم لینک (+)
۴ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش چهارم لینک (+)
۵ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش پنجم لینک (+)
۶ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش ششم لینک (+)
۷ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش هفتم لینک (+)
۸ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش هشتم لینک (+)
۹ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش نهم لینک (+)
۱۰ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش دهم لینک (+)
۱۱ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش یازدهم لینک (+)
۱۲ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش دوازدهم لینک (+)
۱۳ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش سیزدهم لینک (+)
۱۴ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش چهاردهم لینک (+)
۱۵ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش پانزدهم لینک (+)
۱۶ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش شانزدهم لینک (+)
۱۷ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش هفدهم لینک (+)
۱۸ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش هجدهم لینک (+)
۱۹ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش نوزدهم لینک (+)
۲۰ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش بیستم لینک (+)
۲۱ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش بیست و یکم لینک (+)
۲۲ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش بیست و دوم لینک (+)
۲۳ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش بیست و سوم لینک (+)
۲۴ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش بیست و چهارم لینک (+)
۲۵ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش بیست و پنجم لینک (+)
۲۶ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش بیست و ششم لینک (+)
۲۷ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش بیست و هفتم لینک (+)
۲۸ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش بیست و هشتم لینک (+)
۲۹ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش بیست و نهم لینک (+)
۳۰ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش سی ام لینک (+)
۳۱ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش سی و یکم لینک (+)
۳۲ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش سی و دوم لینک (+)
۳۳ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش سی و سوم لینک (+)
۳۴ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش سی و چهارم لینک (+)
۳۵ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش سی و پنجم لینک (+)
۳۶ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش سی و ششم لینک (+)
۳۷ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش سی و هفتم لینک (+)
۳۸ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش سی و هشتم لینک (+)
۳۹ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش سی و نهم لینک (+)
۴۰ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش چهلم لینک (+)
۴۱ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش چهل و یکم لینک (+)
۴۲ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش چهل و دوم لینک (+)
۴۳ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش چهل و سوم لینک (+)
۴۴ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش چهل و چهارم لینک (+)
۴۵ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش چهل و پنجم لینک (+)
۴۶ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش چهل و ششم لینک (+)
۴۷ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش چهل و هفتم لینک (+)
۴۸ دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش چهل و هشتم لینک (+)

مطالب پیشنهادی‎


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *