آموزش پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب

آموزش پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب

در این آموزش سعی شده با ارائه کامل تمامی موارد اساسی و کابردی به صورت عملی در کنار بحث تئوری و تشریح مفاهیم به کمک مثال های کاربردی، آموزشی جامع و همچنین قابل درک ارائه شود. به علاوه، با استفاده از ده ها نمونه کد آماده و دفترچه راهنمای مربوط به این کدها می توان از گنجینه مناسبی برای تثبیت آموخته ها و تسریع در کاربردهای بعدی بهره برد.

آموزش پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب

همان‌طور که میدانید، زبان برنامه نویسی متلب بدون شک رایج ترین زبان برنامه نویسی در بین جامعه مهندسان و علوم مرتبط بوده و علی الخصوص در رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی پزشکی و ریاضی دارای اهمیت ویژه ای می باشد. با توجه به جعبه ابزارهای قوی با تنوع بسیار بالا، امروزه نرم افزار متلب توانسته در عموم موارد به ویژه انعطاف پذیری برای انجام طیف وسیعی از پردازش ها، به عنوان اولین انتخاب متخصصان شناخته شود.

با توجه به این که تمامی اطلاعات موجود در رایانه به صورت گسسته یا همان دیجیتال ذخیره می شود، از این رو استفاده از نرم افزار متلب به نحو بهینه، نیاز به داشتن تسلط قابل قبول در کارکردن با این داده ها را می طلبد. بدین منظور این بسته آموزشی با آموزش کامل، کاربردی و همه جانبه جعبه ابزار پردازش سیگنال های دیجیتال متلب سعی کرده تا دانشجو به تمامی ابزار لازم برای انجام انواع عملیات اعم از پیش پردازش و یا استخراج ویژگی مجهز شده و با ارائه ده ها مثال و کد آماده، تسلط کافی برای حل تمامی مسائل مربوط به این حوزه را فراهم نماید. به طور کلی می توان گفت پردازش سیگنال های دیجیتال هم به طور مجزا حائز اهمیت بوده و هم پیش نیاز تمامی دیگر عرصه های مرتبط با داده می باشد. از این رو تسلط در این زمینه می تواند علاوه بر افزایش توانایی های پردازشی کاربر، دید او را در تمامی زمینه های مرتبط بهبود بخشد.

در این آموزش سعی شده با ارائه کامل تمامی موارد اساسی و کابردی به صورت عملی در کنار بحث تئوری و تشریح مفاهیم به کمک مثال های کاربردی، آموزشی جامع و همچنین قابل درک ارائه شود. به علاوه، با استفاده از ده ها نمونه کد آماده و دفترچه راهنمای مربوط به این کدها می توان از گنجینه مناسبی برای تثبیت آموخته ها و تسریع در کاربردهای بعدی بهره برد.

برخی از مهمترین موارد مطرح شده در این آموزش به شرح زیر می باشند:

 • تابع تبدیل سیستم در بعد زمان، فیلترینگ زمانی، کانولوشن و پردازش در حوزه زمان
 • تبدیل فوریه، استخراج طیف توان، فیلترینگ فرکانسی و پردازش در حوزه فرکانس
 • انواع روش های تغییر نرخ نمونه برداری، تاثیر تغییر نرخ نمونه برداری در حوزه فرکانسی و فیلترهای ضد تداخل
 • درون‌یابی و تخمین معادله حاکم بر یک منحنی و مدل‌سازی سیگنال
 • فراخوانی، پردازش و ذخیره سازی سیگنال های صوتی در محیط متلب
 • بررسی میزان شباهت دو سیگنال و محاسبه کورولیشن و کوواریانس
 • طراحی فیلتر های FIR و IIR و بررسی کامل پاسخ فیلتر در تمامی حوزه ها
 • بررسی انواع حالت های نمایش تابع تبدیل یک سیستم و نحوه تبدیل این حالت ها به یکدیگر
 • پنجره گذاری و تاثیر آن بر روی سیگنال
 • معرفی و بررسی تمامی رابط های کاربری گرافیکی موجود در بخش پردازش سیگنال های دیجیتال و ضمیمه های مرتبط

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل های مطرح شده در این دوره آموزش، در ادامه آمده اند:

   • فصل ۱: تعریف سیستم‌های LTI و اعمال عملیات مربوط به سیستم‌های LTI بر روی سیگنال‌های ورودی
    • تعاریف
    • کانولوشن
    • کانوالوشن معکوس
   • فصل ۲: تبدیل فوریه و پردازش سیگنال در حوزه فرکانس ۲
    • تعریف تبدیل فوریه و اعمال تبدیل فوریه سریع بر روی سیگنال‌ها
    •  بحث بر روی سیگنال‌ها در حوزه‌ی فرکانس پس از تبدیل فوریه سریع
    • فیلترینگ در حوزه‌ی فرکانس
    • تبدیل فوریه معکوس
   • فصل ۳: تغییر نرخ نمونه برداری
    • کم نمونه برداری
    • بیش نمونه برداری
    • کم نمونه برداری با فیلتر ضد تداخل (Decimation)
    • درونیابی (Interpolation)
    • تغییر نرخ نمونه برداری کسری
    • تاثیر تغییرات نرخ نمونه برداری در حوزه‌ی فرکانس
   • فصل ۴: کار با سیگنال های صوتی در محیط متلب
    • آشنایی با سیگنال های صوتی و روش های ذخیره سازی آن ها
    • فراخوانی سیگنال‌های صوتی
    • پخش سیگنال‌های صوتی در محیط متلب
    • ثبت اطلاعات به صورت سیگنال‌های صوتی
   • فصل ۵: بررسی میزان شباهت دو سیگنال
    • بحث بر روی معیار های میزان شباهت
    • محاسبه کورولیشن بین دو سیگنال
    • محاسبه کواریانس بین دو سیگنال
   • فصل ۶ : فیلترینگ زمانی و تابع تبدیل سیستم
    • معرفی فیلترهای FIR و IIR
    • معرفی تابع تبدیل یک سیستم
    • فیلترینگ در حوزه‌ی زمان همراه با معرفی چند فیلتر پرکاربرد
    • نمایش تابع تبدیل یک سیستم به صورت صفر و قطب
    • محاسبه تابع تبدیل یک سیستم از روی صفر و قطب‌ها و بالعکس
    • نمایش تابع تبدیل به فرم مانده
   • فصل ۷: تفسیر و بررسی سیستم ها
    • تعریف، محاسبه و رسم پاسخ فرکانسی یک سیستم
    • تعریف، محاسبه و رسم فاز یک سیستم
    • تخمین یک سیستم از روی پاسخ فرکانسی
    • تعریف و محاسبه پاسخ ضربه‌ی یک سیستم
    • تعریف ومحاسبه پاسخ پله‌ی یک سیستم
    • تفسیر و بررسی صفر و قطب‌های یک فیلتر
    • تعریف ومحاسبه تاخیر گروه یک سیستم
   • فصل ۸: بررسی پنجره گذاری
    • تعریف پنجره‌گذاری و تاثیر آن بر روی سیگنال
    • اعمال انواع پنجره‌ها و بررسی تفاوت‌های آن‌ها
   • فصل ۹: بررسی طیف توان سیگنال
    • تعریف طیف توان و بررسی روش‌های تخمین توان یک سیستم
    • محاسبه‌ی طیف زمانی-فرکانسی سیگنال (اسپکتروگرام)
   • فصل ۱۰ :روابط کاربری گرافیکی (GUI)
    • بررسی و تشریح کامل رابط کاربری گرافیکی Fvtool
    • بررسی و تشریح کامل رابط کاربری گرافیکی Fdatool
    • بررسی و تشریح کامل رابط کاربری گرافیکی Sptool
    • بررسی و تشریح کامل رابط کاربری گرافیکی Wvtool
    • بررسی و تشریح کامل رابط کاربری گرافیکی Wintool
   • فصل ۱۱: مدلسازی سیگنال
    • انواع روش های مدل سازی سیگنال
    • معرفی چند جمله‌ای ها در متلب
     • محاسبه ریشه‌های یک چند جمله‌ای در متلب از روی ضرایب و بالعکس
     • محاسبه مقادیر یک چند جمله‌ای برای مقادیر مختلف متغییر مستقل
    • تخمین یک تابع با استفاده از چندجمله‌ای ها
    • بررسی کامل رابط کاربری گرافیکی cftool
    • پیاده‌سازی مدلینگ به روش مجموع گاوسی ها برای سیگنال قلبی (ECG)
    • معرفی و پیاده‌سازی طراحی فیلتر به روش Prony
    • مدل کردن سیگنال غیر ایستا
    • پیاده‌سازی مدلینگ سیگنال غیرایستا برای سیگنال قلبی (ECG)
   • فصل ۱۲: مدولاسیون سیگنال
    • بررسی و پیاده‌سازی روش‌های مدولاسیون سیگنال
    • بررسی و پیاده‌سازی روش‌های دیمدولاسیون سیگنال

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 


مجموعه: اخبار و تازه ها, سته بندی مستقل, مهندسی برق, مهندسی کنترل, مهندسی مکانیک برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *