گنجینه آموزش های برنامه نویسی

آشنایی با زبان برنامه نویسی Microsoft Small Basic

مراجع مطالعاتی و منابع آموزشی پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از نرم افزار متلب

آموزش مهندسی نرم افزار ۲

ارائه ۱۳۰ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی مکانیک تا شهریور ماه سال ۹۴

ارائه ۱۵۷ ساعت آموزش تخصصی در حوزه برنامه نویسی تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب

مجموعه فرادرس های آموزش برنامه نویسی اسمال بیسیک یا Small Basic