آموزش مهندسی نرم افزار ۲

آموزش مهندسی نرم افزار 2

مهندسی نرم افزار عبارت است از یک نگرش قابل اندازه گیری سیستماتیک و ساخت یافته، سازمان دهی شده به منظور توسعه و راه اندازی و نگهداری یک نرم افزار.در این جزوه مباحث مربوط به درس مهندسی نرم افزار ۲ جمع اوری شده است.

آموزش مهندسی نرم افزار 2

مهندسی نرم افزار چیست؟

مهندسی نرم افزار عبارت است از یک نگرش قابل اندازه گیری سیستماتیک و ساخت یافته، سازمان دهی شده به منظور توسعه و راه اندازی و نگهداری یک نرم افزار.در این جزوه مباحث مربوط به درس مهندسی نرم افزار ۲ جمع اوری شده است.

 

هدف از مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار ۲ یکی از دروس تخصصی رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی هستند که معمولا مهندسی نرم افزار ۲ در ترم ۶ ارائه می شوند. هدف از درس مهندسی نرم افزار آشنایی دانشجویان با تولید و نگه داری سیستم های نرم افزاری است. مسائل اصلی مهندسی نرم افزار تولید نرم افزار بر اساس موارد زیر است:

 • نیازهای تعیین شده
 • در زمان تعیین شده
 • در محدودهٔ هزینه پیش بینی شده

یکی از بهترین منابع برای درس مهندسی نرم افزار کتاب پرسمن است که آموزش مهندسی نرم افزار موجود در این پست مبتنی بر کتاب پرسمن می باشد.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش مهندسی نرم افزار ۲ به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: مدل سازی و تحلیل نیازها
  • مقدمه
   • مدل سازی داده ها، ویژگی ها و ارتباط بین آن ها
   • کاردینالیتی و الزام
   • نمودار ارتباط موجودیت ها
  • مدل سازی کاربردی و جریان اطلاعاتی
   • نمودار جریان داده
   • توسعه هایی برای سیستم های بلادرنگ
   • توسعه Mellor
   • توسعه Hatley و Pirbhai
  • مدل سازی رفتاری
  • ساز و کار تجزیه و تحلیل ساختارها
   • ایجاد نمودار ارتباط موجودیت ها
   • ایجاد مدل جریان داده ها
   • ایجاد مدل کنترل
   • ایجاد مدل تغییر حالت
  • فرهنگ داده
  • روش های کلاسیک تجزیه و تحلیل
 • درس دوم: اصول و مفاهیم طراحی
  • طراحی نرم افزار و مهندسی نرم فزار
  • فرآیند طراحی
   • راحی و کیفیت نرم افزار
   • تکامل و طراحی نرم افزار
  • اصول طراحی
  • مفاهیم طراحی
   • انتزاع
   • الایش
   • ماژولار بودن
   • معماری نرم افزار
   • کنترل سلسله مراتبی
   • تجزیه ساختاری
   • ساختمان داده
   • پردازش نرم افزار
   • پنهان کردن اطلاعات
  • طراحی پیمانه های کارآمد
   • عملکرد استقلال
   • انسجام
   • اتصال
  • ابتکار در طراحی پیمانه های موثر و کارا
  • مدل طراحی
  • مستند سازی طراحی
 • درس سوم: طراحی معماری نرم افزار
  • معماری نرم افزار
   • چرا معماری؟
   • چرا معماری مهم است؟
  • طراحی داده ها
   • مدل سازی داده، ساختار داده، پایگاه داده و انبار داده
   • طراحی داده در سطح اجزا
  • سبک های معماری
   • طبقه بندی مختصری از سبک ها و الگو ها
   • سازمان دهی و پالایش
  • تجزیه و تحلیل معماری
   • معماری روش های تجزیه و تحلیل
   • پیچیدگی های طراحی
  • نگاشت نیازمندی ها در معماری نرم افزار
   • نگاشت جریان
   • نمودار جریان
  • نگاشت تبدیل
   • مثال
   • قدم های طراحی
  • نگاشت تراکنش
   • مثال
   • قدم های طراحی
  • تعریف طراحی معماری
 • درس چهارم: طراحی واسط کاربر
  • قواعد طلایی
   • واگذاری کنترل به کاربر
   • کاهش بار حافظه کاربر
   • سازگاری واسط
  • طراحی واسط کاربر
   • مدل های طراحی واسط کاربری
   • فرآیند طراحی واسط کاربری
  • تجزیه، تحلیل و مدل سازی
  • مسائل طراحی واسط ها
   • تعریف واسط، اشیا و صفت ها
   • موارد مهم طراحی
  • ابزارهای پیاده سازی
  • ارزیابی طراحی
 • درس پنجم: طراحی در سطح مولفه
  • برنامه سازی ساخت یافته
   • نشانه گذاری طراحی گرافیک
   • علایم طراحی جدولی
   • زبان طراحی برنامه (PDL)
   • یک مثال از PDL
  • مقایسه نشانه گذاری های طراحی
 • درس ششم: اصول و مفاهیم تحلیل شی گرا
  • مفاهیم و قواعد کلی شی گرا
  • کلاس ها و اشیا
   • صفات
   • عملیات، متدها و خدمات
   • پیغام ها
  • بسته بندی
   • مزایای بسته بندی
  • وراثت
  • چند ریختی
  • شناسایی عناصر یک مدل شی گرا
   • ناسایی کلاس و اشیا
   • مشخص کردن صفات
   • تعریف عملیات
   • به پایان رساندن تعریف اشیا
  • مدیریت پروژه های نرم افزاری شی گرا
   • چهارچوب فرآیند مشترک
   • معیارهای پروژه ی شی گرا
   • یک رهیافت برای براورد و زمانبندی
   • پیگیری پیشرفت برای یک پروژه شی گرا
 • درس هفتم: تکنیک های آزمون نرم افزار
  • اصول آزمون نرم افزار
   • اهداف آزمون
   • اصول آزمون
   • آزمون پذیری
  • طراحی نمونه های آزمایش
  • آزمون جعبه سفید
  • آزمون مسیر پایه
   • گراف جریان
   • پیچیدگی دورانی
   • استخراج موارد آزمون
   • ماتریس نمودار
  • آزمون ساختار کنترل
   • آزمون شرط
   • آزمون جریان داده ها
   • آزمون حلقه
  • آزمون جعبه سیاه
   • روش های آزمون مبتنی بر نمودار
   • تحلیل مقدار مرزی
   • آزمون مقایسه
   • آزمون آرایه متعامد
  • آزمون برای محیط ها، معماری ها و کاربردهای خاص
   • آزمون واسط های گرافیکی کاربران GUI
   • آزمون معماری مشتری/کارگزار
   • مستند سازی آزمون و امکانات کمک
   • آزمون سیستم های بلادرنگ
 • درس هشتم: آزمون های برنامه های شی گرا
  • آزمون مدل های طراحی و تحلیل شی گرا
   • درستی مدلهای تحلیل و طراحی شی گرا
   • سازگاری مدل های شی گرا
  • راهبردهای آزمون شی گرا
   • آزمون واحدها در حیطه شی گرا
   • آزمون انسجام در حیطه شی گرا
   • آزمون اعتبار سنجی در حیطه شی گرا
  • روش های آزمون شی گرا
   • طراحی موارد آزمون آزمون در مفاهیم شی گرا
   • آزمون مبتنی بر خطا
   • موارد آزمون و سلسله مراتب کلاس ها
   • آزمون ساختار سطحی و ساختار عمیق
  • روش های آزمون قابل اجرا در سطح کلاس ها
   • آزمون تصادفی برای کلاس های شی گرا
   • آزمون افراز در سطح کلاس ها
  • طراحی موارد آزمون بین کلاس ها
   • آزمون کلاس های چند گانه
   • آزمون های بدست آمده از مدل های رفتاری
 • درس نهم: آزمون برنامه های کاربردی تحت وب
  • مفاهیم آزمون برای برنامه های تحت وب
   • ابعاد کیفیتی
   • خطاهای موجود در محیط یک برنامه تحت وب
   • راهبرد آزمون
   • برنامه ریزی آزمون ها
  • آزمون محتوا (content testing)
   • اهداف آزمون محتوا
   • آزمون بانک اطلاعاتی
  • آزمون واسط کاربر
   • راهبرد آزمون واسط
   • آزمون ساز و کارهای واسط
   • آزمون معنا شناختی واسط
   • آزمون های قابلیت استفاده (usability testing)
   • آزمون های سازگاری
  • آزمون در سطح مولفه
  • آزمون گشت و گذار
   • آزمون نحوه ی گشت و گذار
   •  آزمون معنا شناختی گشت و گذار
  • آزمون پیکربندی
  • آزمون امنیت
  • آزمون کارایی
   • اهداف آزمون کارایی
   • آزمون ازدحام بار (load Testing)
   • آزمون فشار (Stress Testing)
 • درس دهم: مدل سازی و وارسی
  • راهبرد اتاق تمیز (clean room strategy)
  • مشخصات عملیاتی
   • شخصات چهارگوش سیاه
   • مشخصات چهارگوش حالت
  • طراحی اتاق تمیز (Clean Room Design)
   • پالایش طراحی
   • وارسی طراحی
  • آزمون اتاق تمیز
   • آزمون کاربرد آماری
   • صدور گواهی (Certification)
  • مفاهیم روش های رسمی
  • استفاده از نمادگذاری ریاضی برای مشخصه های رسمی
   • زبان قید و بند اشیا (OCL)
   • زبان تعیین مشخصات
 • درس یازدهم: مدیریت پیکربندی نرم افزار
  • مدیریت پیکربندی نرم افزار
   • سناریوی SCM
   • خط مبنا (Baseline)
   • آیتم های پیکربندی نرم افزار
  • مخزن SCM
   • قش مخزن
   • محتوا و ویژگی های عمومی مخزن
   • ویژگی های SCM
  • فرآیند SCM
   • شناسایی اشیا در پیکربندی نرم افزار
   • کنترل نسخه ها (version control)
   • کنترل تغییرات
   • ممیزی پیکربندی
   • گزارش وضعیت
  • مدیریت پیکربندی برای برنامه های تحت وب
   • مسائل غالب (Dominant Issue)
   • اشیای پیکربندی برنامه ی تحت وب
   • مدیریت محتوا
   • مدیریت تغییرات
   • کنترل نسخه های
   • ممیزی و گزارش دهی
 • درس دوازدهم: معیارهای محصول
  • چارچوبی برای معیارهای تکنیکی محصول
   • موازین، معیارها و شاخص ها
   • چالش معیارهای تکنیکی
   • اصول اندازه گیری
   • سنجش هدف گذاری نرم فزار
  • معیارهای برای مدل های خواسته ها
   • معیارهای مبتنی بر عملکرد
   • معیارهای برای کیفیت مشخصات
  • معیارهای برای مدل طراحی
   • معیارهای طراحی معماری
   • معیارهای برای طراحی شی گرا
   • معیارهای شی گرا
   • معیارهای طراحی در سطح مولفه ها
   • معیارهای عملگرا
   • معیارهای سطح واسط کاربر
  • معیارهای طراحی برای برنامه های تحت وب
  • معیارهای برای کد منبع (Source code)
  • معیارهای برای آزمون
  • معیارهایی برای نگه داری

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش مهندسی نرم افزار ۲ به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 


مجموعه: سته بندی مستقل, مهندسی کامپیوتر برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *