آموزش مهندسی نرم افزار۱

آموزش مهندسی نرم افزار1

مهندسی نرم افزار عبارت است از یک نگرش قابل اندازه گیری سیستماتیک و ساخت یافته،‌ سازمان دهی شده به منظور توسعه و راه اندازی و نگهداری یک نرم افزار.در این جزوه مباحث مربوط به درس مهندسی نرم افزار ۱ جمع آوری شده است.

آموزش مهندسی نرم افزار1

مهندسی نرم افزار چیست؟

مهندسی نرم افزار عبارت است از یک نگرش قابل اندازه گیری سیستماتیک و ساخت یافته،‌ سازمان دهی شده به منظور توسعه و راه اندازی و نگهداری یک نرم افزار.در این جزوه مباحث مربوط به درس مهندسی نرم افزار ۱ جمع آوری شده است.

 

هدف از مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار ۱ یکی از دروس تخصصی رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی هستند که معمولا مهندسی نرم افزار ۱ در ترم ۵ ارائه می شوند. هدف از درس مهندسی نرم افزار آشنایی دانشجویان با تولید و نگه داری سیستم های نرم افزاری است. مسائل اصلی مهندسی نرم‌افزار تولید نرم‌افزار بر اساس موارد زیر است:

 • • نیازهای تعیین شده
 • • در زمان تعیین شده
 • • در محدوده هزینه پیش‌بینی شده

یکی از بهترین منابع برای درس مهندسی نرم افزار کتاب پرسمن است که آموزش مهندسی نرم افزار موجود در این پست مبتنی بر کتاب پرسمن می باشد.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش مهندسی نرم افزار۱ به لینک (+) مراجعه نمایید.

 

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: محصول
  • مقدمه
  • نقش ها در نرم افزار
  • نرم افزار
   • تاریخچه نرم افزار
   • ویژگی های نرم افزار
   • کاربردهای نرم افزار
   • انواع نرم افزارها
  • انواع اشتباهات/افسانه های نرم افزاری
 • درس دوم: فرآیند
  • مهندسی نرم فزار
   • معرفی لایه، روش ها و ابزارها
   • دیدگاه کلی از مهندسی نرم افزار
  • فرآیند نرم افزار
  • مدل های فرآیند نرم افزار
  • مدل ترتیبی خطی
  • مدل نمونه سازی
  • مدل RAD (ساخت سریع برنامه ها)
  • مدل های فرآیند تکامل نرم افزار
   • مدل افزایش
   • مدل مارپیچی Spiral
   • مدل مارپیچی WIN/WIN
   • مدل توسعه همروند (همزمان)
  • مدل توسعه مبتنی بر مولفه (اجزا) (CBD)
  • مدل روش های ترسیمی
  • تکنیک های نسل چهارم
  • تکنولوژی فرآیند
  • محصول و فرآیند
 • درس سوم: مفاهیم مدیریت پروژه
  • مولفه های مدیریت پروژه
   • افراد (People)
   • محصول (Product)
   • فرآیند (Process)
   • پروژه (Project)
  • افراد
   • بازیکنان
   • رهبران تیم
   • تیم نرم افزاری
   • هماهنگی و مسائل مربوط به ارتباطات
  • محصول
   • دامنه نرم افزار
   • تجزیه مساله
  • فرآیند
   • تلفیق محصول و فرآیند
   • تجزیه فرآیند
  • پروژه
  • اصل WWWWWHH یا W5HH
  • اقدامات بحرانی
 • درس چهارم: فرآیند نرم افزار و متریک های پروژه
  • اقدامات، متریک ها و شاخص ها
  • متریک ها در حوزه پروژه و فرآیند
   • معیارهای فرآیند و اصلاح فرآیند نرم افزار
   • معیارهای پروژه
  • اندازه گیری نرم افزار
   • متریک های مبتنی بر اندازه (اندازه-گرا)
   • متریک های مبتنی بر عملکرد (عملگر-گرا)
   • تمدید متریک
  • تطبیق دو روش متریک
  • معیارهای کیفیت نرم افزار
   • نگاه اجمالی بر فاکتورهای موثر بر کیفیت
   • اندازه گیری کیفیت
   • کارایی حذف نقص
  • یکپارچه سازی متریک ها در فرآیند مهندسی نرم افزار
   • استدلالی بر متریک های نرم افزاری
   • ایجاد یک مبنا
   • جمع آوری، محاسبه و ارزیابی متریک ها
  • مدیریت تنوع، کنترل کیفیت آماری
  • متریک های برای سازمان های کوچک
  • ایجاد یک برنامه برای متریک های نرم افزار
 • درس پنجم: برنامه ریزی پروژه نرم افزار
  • مشاهده برآوردها
  • اهداف برنامه ریزی پروژه
  • دامنه نرم افزار
   • به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز برای تعیین دامنه
   • امکان سنجی
   • یک مثال برای تعیین دامنه نرم افزار
  • منابع
   • منابع انسانی
   • منابع نرم افزاری با قابلیت استفاده مجدد
   • منابع محیطی
  • برآورد پروژه های نرم افزاری
  • تکنیک های تجزیه
   • اندازه نرم افزار
   • برآورد مبتنی بر مساله
   • یک مثال از برآورد مبتنی بر خطوط برنامه LOC
   • یک مثال برآورد مبتنی بر امتیاز کارکردی FP
   • برآورد مبتنی بر فرآیند
   • یک مثال از برآورد مبتنی بر فرآیند
  • مدل های برآورد تجربی
   • ساختار مدل های برآورد
   • مدل COCOMO
   • فرمول های نرم افزار
  • تصمیم گیری ساخت / خرید
   • ایجاد یک درخت تصمیم
   • استفاده از منابع خارجی
  • ابزار برآورد خودکار
 • درس ششم: مدیریت و تجزیه، تحلیل ریسک
  • واکنش در مقابل استراتژی بلادرنگ
  • ریسک های نرم افزار
  • شناسایی ریسک
   • ارزیابی کلی ریسک پروژه
   • اجزا و محرک های ریسک
  • طرح ریسک
   • ساخت و توسعه یک جدول ریسک
   • ارزیابی میزان اثر ریسک
   • ارزیابی ریسک
  • تشخیص ریسک
  • کاهش، نظارت و مدیریت ریسک
  • خطرات و خطرات ایمنی
  • طرح RMMM
 • درس هفتم: برنامه ریزی و رد یابی پروژه
  • مفاهیم پایه
   • توضیحاتی بر دیرکرد
   • اصول پایه و اساسی
  • رابطه بین افراد و فعالیت
   • یک مثال
   • یک رابطه تجربی
   • توزیع نیروی کار
  • تعریف یک مجموعه وظایف برای پروژه نرم افزاری
   • میران دقت
   • تعریف معیار تطابق
   • محاسبه معیار انتخاب مجموعه وظایف
   • تفسیر مقدار انتخاب وظایف (TSS)
  • انتخاب وظایف مهندسی نرم افزار
  • پالایش وظایف اصلی
  • تعریف یک شبکه وظایف
  • زمان بندی
   • نمودارهای خطی زمانی
   • پیگیری برنامه زمان بندی
  • تحلیل مقادیر کسب شده
  • ردیابی خطا
  • برنامه ریزی پروژه
 • درس هشتم: تضمین کیفیت نرم فزار (SQA)
  • مفاهیم کیفیت
   • کیفیت
   • کنترل کیفیت
   • تضمین کیفیت
   • هزینه های کیفیت
  • حرکت کیفی
  • تضمین کیفیت نرم افزار
   • موضوعات زمینه
   • فعالیت های SQA
  • بررسی نرم افزار
   • تاثیر عیوب بر هزینه های نرم افزاری
   • تشدید نقص و برطرف کردن آن
  • بازبینی های فنی -رسمی
   • نشست نقد و بررسی
   • گزارش بازبینی ها و ثبت موضوعات
   • بررسی دستور العمل ها
  • روش های رسمی SQA
  • تضمین کیفیت نرم افزار به صورت آماری (SSPI)
  • قابلیت اطمینان نرم افزار
   • اندازه گیری قابلیت اطمینان و در دسترس بودن
   • ایمنی نرم افزار
  • مصونیت نرم افزار در برابر اشتباه
  • استانداردهای کیفیت ایزو ۹۰۰۰
   • رهیافت ISO جهت سیستم های تضمین کیفیت
   • استاندارد ISO 9001
  • طرح تضمین کیفیت نرم افزار SQA
 • درس نهم: مدیریت پیکربندی نرم افزار
  • مدیریت پیکربندی نرم افزار (SCM)
   • خطوط
   • اقلام پیکر بندی نرم افزار (SCI)
  • فرآیند SCM
  • شناسایی اشیا در پیکربندی نرم افزار
  • کنترل نسخه
  • کنترل تغییرات
  • بررسی پیکربندی
  • گزارش وضعیت
  • استانداردهای SCM
 • درس دهم: مهندسی سیستم
  • سیستم های مبتنی بر کامپیوتر
  • سلسله مراتب مهندسی سیستم
   • مدلسازی سیستم
   • شبیه سازی سیستم
  • مهندسی فرآند تجاری (BPE)
  • مهندسی محصول
  • مهندسی نیازمندی ها
   • استخراج نیازمندی ها
   • تحلیل نیازمندی ها و مذاکرات مربوطه
   • تعیین مشخصات نیازمندی ها
   • مدل سازی سیستم
   • ارزیابی نیازمندی ها
   • مدیریت نیازمندی ها
  • مدل سازی سیستم
 • درس یازدهم: اصول و مفاهیم تحلیل
  • آنالیز نیازمندی ها
  • تعیین نیازمندی ها
   • شروع فرآیند
   • فنون تسهیل مشخص سازی کاربردی FAST
   • تنظیم کارکرد کیفیت
   • Use-case
  • اصول تحلیل
   • میدان اطلاعات
   • مدل سازی
   • تقسیم بندی
  • نمونه سازی نرم افزار
   • انتخاب رهیافت نمونه سازی
   • شیوه ها و ابزارهای نمونه سازی
  • نمونه نرم افزار
  • تعیین مشخصات
  • بازنمایی
   • بازنمایی مشخصات

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش مهندسی نرم افزار۱ به لینک (+) مراجعه نمایید.

 


مجموعه: سته بندی مستقل, مهندسی کامپیوتر برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *