راهنمای استفاده از تابع ones در متلب

با استفاده از تابع ones، می توانیم ماتریس یا آرایه با اندازه دلخواه بسازیم و آن را با عدد یک پرکنیم. اگر خروجی این تابع را، در عددی دلخواه ضرب کنیم، درواقع همه اعضا برابر با عدد موردنظر می شوند.

با استفاده از این تابع، می توانیم ماتریس یا آرایه با اندازه دلخواه بسازیم و آن را با عدد یک پرکنیم. اگر خروجی این تابع را، در عددی دلخواه ضرب کنیم، درواقع همه اعضا برابر با عدد موردنظر می شوند.

برای مشاهده نحوه استفاده، لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

با استفاده از تابع ones، می توانیم ماتریس یا آرایه با اندازه دلخواه بسازیم و آن را با عدد یک پرکنیم. اگر خروجی این تابع را، در عددی دلخواه ضرب کنیم، درواقع همه اعضا برابر با عدد موردنظر می شوند.

با استفاده از این تابع، می توانیم ماتریس یا آرایه با اندازه دلخواه بسازیم و آن را با عدد یک پرکنیم. اگر خروجی این تابع را، در عددی دلخواه ضرب کنیم، درواقع همه اعضا برابر با عدد موردنظر می شوند.

 

نحوه استفاده: 

این تابع به صورت های مختلف قابل فراخوانی است. به عنوان مثال، چند نمونه از شیوه های فراخوانی این تابع، در ادامه آمده اند.

ماتریس یک مربعی با اندازه ۵

A = ones(5);

ماتریس یک با ۳ سطر و ۵ ستون 

B = ones(3,5);

ماتریس یک با ۳ سطر و ۵ ستون

C = ones([3,5]);

ماتریس سه بعدی با ابعاد ۳ در ۴ در ۵

D = ones(3,4,5);

ماتریس ۳ در ۳ که همه اعضای آن برابر با ۵ است

E = 5*ones(3);

 

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *