راهنمای استفاده از تابع eye در متلب

خروجی تابع eye، همواره یک ماتریس است که اعضای روی قطر اصلی آن یک و باقی اعضا، برابر با صفر هستند. درصورتی که خروجی ماتریس مربعی باشد، یک ماتریس واحد خواهیم داشت.

خروجی این تابع، همواره یک ماتریس است که اعضای روی قطر اصلی آن یک و باقی اعضا، برابر با صفر هستند. درصورتی که خروجی ماتریس مربعی باشد، یک ماتریس واحد خواهیم داشت.

برای مشاهده نحوه استفاده، لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

خروجی تابع eye، همواره یک ماتریس است که اعضای روی قطر اصلی آن یک و باقی اعضا، برابر با صفر هستند. درصورتی که خروجی ماتریس مربعی باشد، یک ماتریس واحد خواهیم داشت.

خروجی این تابع، همواره یک ماتریس است که اعضای روی قطر اصلی آن یک و باقی اعضا، برابر با صفر هستند. درصورتی که خروجی ماتریس مربعی باشد، یک ماتریس واحد خواهیم داشت.

 

نحوه استفاده: 

نام این تابع هم آوا با علامت ریاضی ماتریس واحد (حرف I) است. به عنوان مثال، چند نمونه از نحوه فراخوانی این تابع، در ادامه آمده اند.

ماتریس واحد (مربعی) با اندازه ۵

A = eye(5);

ماتریس واحد با ۳ سطر و ۵ ستون

B = eye(3,5);

معادل با خط قبلی است 

C = eye([3 5]);

ماتریس ۳ در ۳ که اعضای روی قطر اصلی آن صفر، و باقی اعضایش یک هستند

D = 1 – eye(3);

 

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *