راهنمای استفاده از تابع blkdiag در متلب

تابع blkdiag برای ساختن ماتریس‌های قطری بلوکی با استفاده از ترکیب چند ماتریس به کار می‌رود. این عملیات، در زمینه‌های مختلف، همچون مهندسی کنترل و روش‌های بهینه‌سازی کاربردهای فراوانی دارد.

تابع blkdiag برای ساختن ماتریس‌های قطری بلوکی با استفاده از ترکیب چند ماتریس به کار می‌رود. این عملیات، در زمینه‌های مختلف، همچون مهندسی کنترل و روش‌های بهینه‌سازی کاربردهای فراوانی دارد.

برای مشاهده نحوه استفاده، لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

تابع blkdiag برای ساختن ماتریس‌های قطری بلوکی با استفاده از ترکیب چند ماتریس به کار می‌رود. این عملیات، در زمینه‌های مختلف، همچون مهندسی کنترل و روش‌های بهینه‌سازی کاربردهای فراوانی دارد.

تابع blkdiag برای ساختن ماتریس‌های قطری بلوکی با استفاده از ترکیب چند ماتریس به کار می‌رود. این عملیات، در زمینه‌های مختلف، همچون مهندسی کنترل و روش‌های بهینه‌سازی کاربردهای فراوانی دارد.

 

نحوه استفاده: 

نمونه ای از شیوه فراخوانی این تابع در ادامه آمده است:

A = [1 2; 3 4];

B = eye(2);

C = 5 * onec(3);

blkdiag(A, B, C)

ans=

     ۱      ۲      ۰      ۰      ۰      ۰       ۰

     ۳      ۴      ۰      ۰      ۰      ۰       ۰

     ۰      ۰      ۱      ۰      ۰      ۰       ۰

     ۰      ۰      ۰      ۱      ۰      ۰       ۰

     ۰      ۰      ۰      ۰      ۵      ۵       ۵

     ۰      ۰      ۰      ۰      ۵      ۵       ۵

     ۰      ۰      ۰      ۰      ۵      ۵       ۵

 

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *